Pojam: BREITENFELD, GUSTAV
DRUŠTVO za prehranjivanje siromašne mladeži pučkih
Varaždin : Tiskara J. B. Stiflera, 1904. -
061 DRUŠTVO
GRAĐEVNI statut za grad Varaždin i njegovo područje
Varaždin : Knjigotoskara J. B. Stiflera, 1902. -
452 GRAĐE