Pojam: FRANJEVCI
Varadin : Tiskara Stiffler, 1914. -
2 HARAP apo
2 HAR A
8

Sinj : Matica hrvatska, Ogranak : Franjevaki samostan udotvorne Gospe Sinjske : Grad Sinj : Viteko alkarsko drutvo, [2012?] (Zagreb : AKD). -
232.931(497.5-37Sinj) MARI sin
SVAGDANJE molitve pitomaca
Varadin : Tiskara Stifler, [s.a.]. -
2 SVAGD
2 SVA