Pojam: HRVATSKA
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-knjievnoga sbora, 1885
(Knjinica za uitelje ; knj. 15)
37(091)(497.5) ADAMO gra
Vinkovci : Matica hrvatska, Ogranak ; Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest, Podrunica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje, 2007. -
(Bibliotheca Croatica - Slavonica, Sirmiensia et Baranyensia. Studije ; knj. 9)
94(497.5) ANDRI vin
Zagreb : Matica hrvatska, 1907. -
(Zabavna knjinica Matice hrvatske ; 299-300)
821.163.42 ARN
Zagreb : [s.n.], 1918. -
(Knjinica kola hrvatskih knjievnika ; sv. 1)
821.163.42 ARN S
6

Zagreb : Znanje , 2016. -
(Knjiga dostupna svima - Plus ; sv. 101)
821.163.42-3 BARET hot
7

Zagreb : Hrv.izdavaki bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14)
886.2 BEGO niz
Zagreb : Udruga poslodavaca u zdravstvu, 2001. (Zagreb : Kikagraf). -
615 BENCA reg
Vinkovci : Gradska knjinica i itaonica Vinkovci, 2007. -
886.2.09821.163.42.09 BILI ste
13

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjinica dobrih romana ; kolo 3, knj. 12 ; Jeronimska knjiznica ; knj. 244)
886.2 BINIKI iva
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
Zagreb : Tiskom Lav. Hartmana i drube, 1878. -
886.2-1 BOGOV sli
BOJNO zrakoplovstvo za
Zagreb : Zapovjednitvo bojnog zrakoplovstva, 1943. -
358.4(497.5)1941/1945 BOJNO zra
BORBENI put 32. divizije
Zagreb : Odbor za proslavu 15 - godinjice 32. divizije, 1959. -
94(497.5)NOB BORBE
BONJAK, Ivan
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weissa u Bjelovaru, 1915. -
821.163.42-3 BONJ uvi
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1984. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
551.44 BOI kro
24

BOINE pjesme
Zagreb : Jugoton, 198x. -
783.6(497.5) BOI pje
Zagreb : U nakladi vlastite knjiare, 1904. -
821.163.42(091) BREYE pri
26

Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2006. -
327.39(497.5:4-67 EU) BRNI hrv
27

BROTULIN
Rijeka (Osnovna kola Kostrena, 2007... . -). -
BROTULIN
Detaljno
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske knjievnosti)
821.163.42(091) BRO BUAR pov
Zagreb : Troak i naklada Kr. hrv.-slav.-dalm. zem. vlade, Odjela za bogot. i nastavu, 1910. -
(Graa za povijest kolstva kraljevina Hrvatske i Slavonije ; sv. 1)
37(091) CUVAJ gra