Pojam: JAVNO ZDRAVSTVO
Zagreb : kola narodnog zdravlja, 1939. -
616 CHLOU mal
Zagreb : kola narodnog zdravlja, 1938. -
616 CHLOU su
Beograd : tamparija centralnog higijenskog zavoda, 1934. -
WA900 KUANzdr 1935
7

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
9

MALARIJA
Beograd : Komitet za zatitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ, 1947. -
(Biblioteka Bolje spreiti nego leiti ; 2)
616 MALAR
MALARIJA
Beograd : Komitet za zatitu narodnog zdravlja Vlade FNRJ, 1947. -
(Biblioteka Bolje spreiti nego leiti ; 2)
616 MALAR
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1915. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
12

Zagreb : Drutvo sv. Jeronima : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1915. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 184)
61(091) MARKO zdr
Varadin : HAZU, Zavod za znanstveni rad Varadin, 1996. -
(Posebna izdanja / HAZU ; knj 7)
614 PIASE zdrv
15

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
U Zagrebu : [s. n.], 1924. - (Zagreb : Tiskara Narodnih novina)
WC755 SFARoma 1924
Varadin : Tisak J.B. Stiflera, 1902. -
Z 613 SPITZ zub
18

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
Zagreb : Tisak Zaklade tiskare Narodnih novina, 1934. -
61 TAMP des
Karlovac : Drutvo apstinenata u Hrvatskoj i Slavoniji, 1912. -
(Knjinica proti alkoholu ; sv. 7)
613 TAMP jel
Zagreb : Tiskara Ministarstva narod. zdravlja, 1946. -
(Izdanje Ministarstva narodnog zdravlja Narodne vlade Hrvatske ; sv. 1)
61(091) TAMP lij
Zagreb : Izd. Drutvo hrv. sveuilinih gradjanina za pouku analfabeta, 1910. -
(Knjinica za narodnu prosvjetu i narodno zdravlje ; god. 1, sv. 1)
613 TAMP pouP
Nova Gradika : Klub hrvatskih medicinara u Beu, 1909. -
616 CHLOU su
Zagreb : Izd. zavod JAZU, 1966. -
(Izd. kole narodnog zdravlja Andrija tampar)
614 TAMP ubo
Zagreb : Hrvatska nakladna zadruga, 1912. -
(Pouna knjinica Hrvatske nakladne zadruge ; sv. 8)
613 TAMP zdrn
Zagreb : Izd. Hrvatska naklada, 1939. -
614 TAMP zdr
ZDRAVSTVENA uputstva o vodi za pie
Zagreb : Zdravstveno tehniki laboratorij zdravstvenog zavoda, 1942. -
614 ZDRAV vod