Pojam: KNJIGE UKOPA
KNJIGA ukopa sa idovskog groblja
Varadin, 1933. -
9 KNJIU 1
KNJIGA ukopa sa idovskog groblja
Varadin, 1933. -
9 KNJIU 2