Pojam: KULTURA
Varadin : Stifler, 1927. -
061 TOMIS sjs
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1925. -
061 TOMIS sis
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1926. -
061 TOMIS ssm
061 TOMI RA
14

Bilogora, politiko-prosvjetni tjednik [glavni
Bjelovar : Konzorcij, 1942-1943. (Bjelovar : Tisak S. kalec). -
070 BILOG bil
COROLLA memoriae Iosepho
Vinkovci : Hrvatsko arheoloko drutvo, 1979. -
(Izdanja Hrvatskog arheolokog drutva ; sv. 4)
902 COROL
20

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
21

Zagreb : Ante Velzek, 1939-1942. -
930.85 HORVA kul
24

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
26

ISTARSKI list
Gorica : E. Besednjak, 1929-1930. (u Gorici : Katolika tiskarna). -
908(497.5-3 Istra) ISTAR ist
27

JADRANSKA vila
Omi : J. Tomasovi, 1928.-1937. (Split: Tisak Hrvatske tamparije). -
(05)821.163.42 JAD vil
Detaljno