Pojam: MATEMATIKA
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1948. -
(Prirodoslovna djela Hrvatskog prirodoslovnog drutva)
573BUTOR odk
2

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 3)
51 BUTOR u
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 3)
51 BUTOR u
Varadin : TIVA tiskara : Fakultet organizacije i informatike, 2005. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
51 DIVJA dis
Varadin : TIVA - Tiskara Varadin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. -
51 DIV F
Varadin : Tiva Tiskara Varadin ; Fakultet organizacije i informatike, 2004. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
51:007>(075.8) DIVJA mat
Varadin : TIVA - Tiskara Varadin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. -
51 DIVJ Z
ELEMENTA matheseos purae
Budae : Typis Regiae Universitatis, 1793. -
09 ELE
14

Reading, Mass., : Addison-Wesley Pub. Co., 1968-. -
(Addison-Wesley series in computer science and information processing)
861.3 KNUTH art
Zagreb : [Hrvatsko prirodoslovno drutvo], 1948. -
(Prirodoslovna djela Hrvatskog prirodoslovnog drutva)
51 PEREL zan
20

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
21

Zagreb : kolska Knjiga, 1967. -
51(075) SCHLO log
SEVDI, Milenko
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 49)
51 SEVDI zag1