Pojam: PRAVILNIK
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Stifler, 1920. -
061 VIL P
VJENAC-hrvatsko radniko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Platzerova, 1888. -
061 VIJENA pra
VUNATEKSTIL Varadin
Varadin : Tiskara Slavija Viktor Suligoj, 1931. -
331 VUNAT
BANKA i tedionica Ludbreg
Varadin : Knjigotiskara St. pl. Plantzer, 1906. -
336 LUD p1906
DOBROTVORNO drutvo u Varadinu
Varadin : Tis. J.B. Stiflera, 1897. -
061 DOB P
061 DOBRO pra
DOBROVOLJNO vatrogasno drutvo Vinica
Varadin : Tiskarski zavod J. Platzerova sina, 1890. -
061 DOBR.VI pra
DRUTVO strieljacah sa rilom u Varadinu
Varadin : Tis. Platzera i sina, 1870. -
061 DRU.S pra
061 DRU.S P
DRUTVO varadinskih ena za zatitu djece u Varadinu
Varadin : Tiskara Stifler, 1923. -
061 DRUT en
DRUTVO za prehranjivanje siromane mladei pukih
Varadin : Tiskara J. B. Stiflera, 1904. -
061 DRUTVO
10

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
HRVATSKI Sokol u Varadinu
Varadin : Tiskara Stifler, 1923. -
061 HRVAT sokol
HRVATSKO dramatsko drutvo u Varadinu
Varadin : Tis. Platzerova, 1898. -
061 HRVAT prad
IVANEKA bratovtina
Varadin : Knjigotiskara J.B. Stiflera, 1911. -
061 IVANE oda
061 IVA O
17

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
NARODNA tedionica Varadinske Toplice
Varadin : Knjigotiskara St. pl. Platzera, 1907. -
336 NAROD pra
OGLEDALO za pitomce
Varadin : Narodna tiskara B. Svobode, 1931. -
2 OGLED pit
PRAVILNIK o poslijediplomskom znanstvenom studiju
Varadin : Fakultet organizacije i informatike, 1997. -
371.214 PRAVI 1997
23

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
UGLJENIK Ivanica
Varadin : Knjigotiskara J. B. Stiflera, 1901. -
061 UGLJEN bra
UGLJENIK Moses i Cons. Dolnje Ladanje.
Varadin : Tiskara Stiflera, 1910. -
331 UGLJEN slu
VARADINSKA tedionica
Varadin : J.B. Stifler, 1897. -
336 VARA pv