Pojam: SHEMA : TRANZISTORSKI PRIJEMNIK RR 210T
2

Beograd : Tehnička knjiga, 1962. -
(Elektronika i automatizacija)
621.38 ĐURIĆ tra1