Pojam: SPOMEN KNJIGA
ESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : eskoslovenska Obec, [1929?]. -
061=162.3 ESKO
DJELOVANJE Zavoda
Varadin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad, 2011. (Zagreb : Intergrafika). -
01 DJELO dje
Varadin : Tiskara Slobodine Narodne tiskare, 1937. -
371(091) GIMNA spo
8

GOSPODARSKA kola Varadin
Varadin : Gospodarska kola : Tiskara Varteks, 2006. -
371(091) GOSPO GOD
HRVATSKO OBRTNO-radniko pjevako drutvo Golub (Bjelovar)
Bjelovar : Tiskara Stjepko kalec (prije Kolesar), [1938?]. -
78(091) HRVAT spo
12

KOKA : peradarsko-prehrambeni
Varadin : PPK Koka, 1986. -
338 KOKA
338 KOK
NOGOMET
Bjelovar : Bjelovarski nogometni podsavez, 1955. (Bjelovar : Prosvjeta). -
796(091) NOGOM
OBZOR : spomen knjiga
Zagreb : Tisak i naklada tipografije D.D., 1936. -
949.75 OBZOR
17

OSNOVNA kola Ivan Murkovi Vinica
Vinica : Osnovna kola Ivan Murkovi Vinica, 1985. -
371(091) OSNO.I.M S
PLANINARSKO DRUTVO BILO-gora (Bjelovar)
Bjelovar : Planinarsko drutvo Bilo-gora, 1966. (Bjelovar : Prosvjeta). -
061 PLANI pro
SEDAMDESET godinjica Varadinskog
Varadin : Izd. Drutvo hrvatskih kazalitnih dobrovoljacau Varadinu, 1943. -
792(091) SEDA
792(091) SEDAMD
SPOMEN-knjiga Hrvatskoga Sokola u Bjelovaru
Bjelovar : Tiskara F. Lipi, 1925. -
796(091) SPOME
30