Pojam: SPOMENICA
ESKOSLOVENSKA Obec (Bjelovar)
Bjelovar : eskoslovenska Obec, [1929?]. -
061=162.3 ESKO
GORJANOVI-KRAMBERGERIANA, Xenia
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1925/26.. -
92 SPOME
10

GOSPODARSKA kola Varadin
Varadin : Gospodarska kola : Tiskara Varteks, 2006. -
371(091) GOSPO GOD
HRVATSKO OBRTNO-radniko pjevako drutvo Golub (Bjelovar)
Bjelovar : Tiskara Stjepko kalec (prije Kolesar), [1938?]. -
78(091) HRVAT spo
HRVATSKO pjevako drutvo Dvojnice(Bjelovar)
Bjelovar : Knjigotiskara A. Kolesara naslj., 1923. -
78(091) HRVAT spo
16

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
NAE tehnike godine
Varadin : Zajednica tehnike kulture Varadinske upanije, 2005 : Tiskara Varteks. -
62 NAETG
NOGOMET
Bjelovar : Bjelovarski nogometni podsavez, 1955. (Bjelovar : Prosvjeta). -
796(091) NOGOM
PLANINARSKO DRUTVO BILO-gora (Bjelovar)
Bjelovar : Planinarsko drutvo Bilo-gora, 1966. (Bjelovar : Prosvjeta). -
061 PLANI pro
22

RADIO port
Zagreb : Radiokoncern Zagreb, 1924. -
621.39 RADIO
Detaljno
SPOMEN-knjiga Hrvatskoga Sokola u Bjelovaru
Bjelovar : Tiskara F. Lipi, 1925. -
796(091) SPOME
SPOMENICA Hrvatskoga
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1985. (Zagreb : Mladost). -
061.22 SPOME spo
26

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno
27

29

Varadin : Biciklistiko drutvo Sloga, [1997?]. -
796 VUKOT prv