Pojam: UKRASNO BILJE
1

Zagreb : Globus, 1980. -
(Priručnici za svakoga)
635 HOWAR min
SPATH, L.
Berlin : Spaeth, 1930. -
58 SPATH