Pojam: ZOOLOGIJA
Zagreb : Glasnik Hrv. naravnoslovnoga družtva, 1888. -
598.2 BRUSI orn
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga društva ; knjiga 5.)
595.7 FABRE iz1
4

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga društva ; knjiga V.)
595.7 FABRE iz1
5

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
7

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
Zagreb : Tisak C. Albrechta (Jos. Wittasek), 1900. -
632 LANGH pri
10

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
U Zagrebu : brzotiskom Narodne tiskarnice Ljudevita Gaja, 1850. -
5 VUKAS nar
ZOOLOGISCHER Lagerkatalog
(Leipzig : Oswald Weigel’s Antiquarium, 1897)
(Zoologische Lagerkatalog ; 85)
59 ZOOLO kat