Pojam: ARIJE
Zagreb : naklada Hrv. pedagog.-književnoga sbora, 1885
(Knjižnica za učitelje ; knj. 15)
37(091)(497.5) ADAMO gra
DRŽAVNA osnovna škola ˝Kraljica Marija˝ u Varaždinu
Varaždin : [s.n.], 1939. -
371(091) DRŽAV 1938-1939
5

Zagreb : C.T. - Poslovne informacije, 2011. -
(Medixova medicinska biblioteka)
615.03-053.9(075.8) DURAK far
6

ELEKTROTEHNIČAR
Zagreb : Tehnička knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIČAR
Detaljno
7

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno društvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
8

ISTARSKI borac
Pula : Literarni klub ˝Istarski borac˝, 1953-1961.
05 IBOR
Detaljno
IZVJEŠTAJ državnih osnovnih
Varaždin : Tis. ˝Narodne tiskare˝, 1933. -
371(091) IZVjE
IZVJEŠTAJ državnih osnovnih
Varaždin : Tis. ˝Narodne tiskare˝, 1934. -
371(091) IZVjE 1933
11

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
12

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varaždin
Zagreb; ; Varaždin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin ; 20)
08 RAD.ZZ.VŽ(20)
14

SAM svoj majstor
Zagreb : Vjesnik, 1975. -
SAM
Detaljno
15

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno