Pojam: MONOGRAFIJA
BILOKALNIK 1960-2000
Koprivnica : Bilokalnik, 2000. -
67/68:331:061 BILOK
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merki, [S.a]. (Zagreb : Tisak Puke tiskare). -
908(497.5) BJELO
3

DIJETE, vrti, obitelj
Zagreb : Puko otvoreno uilite Korak po korak, 1995-
372.3 DIJET dij
izlaenje: , Tromjeseno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
Detaljno
Koprivnica : [SOUR Bilokalnik], 1980. -
67/68:331:061 FELET sou
6

Varadin : Savez za fiziku kulturu opine Varadin, 1981. -
(Uz obiljeavanje 800.obljetnice prvog spominjenja imena Varadina)
79 HERCE spo
7

Varadin : Opina Jalabet : Dravni arhiv u Varadinu ; Varadinske Toplice : Tonimir, 2013. -
(Biblioteka Hrvatska povjesnica / Tonimir, Varadinske Toplice ; knj. 14)
352(497.5Jalabet) HRELJ mon
8

KOKA : peradarsko-prehrambeni
Varadin : PPK Koka, 1986. -
338 KOKA
338 KOK
9

MEURLING, John
Stockholm : Informationsforlaget, 2000. -
621 MEURL the
11

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
14

VARADIN
Varadin : Grafiki zavod Hrvatske Zagreb i Spektar Zagreb, 1975. -
908 VARAM
16

VARADIN 800
Varadin : Skuptina opine Varadin-Odbor za proslavu 800-te godinjice grada, 1981. -
908 VARPOP
17

VARADINSKA industrija svile, konfekcije i kiobrana
Varadin : Izd. Izvrni odbor za proslavu 40-godinjice VIS-a, 1969. -
338 VIS ar
20

IVOT u
Zagreb, Europapress holding, 2010. -
94(497.5):316.728 IVOT iv