Pojam: PAUL
2

Zagreb : Europapress holding ; Madrid : Mediasat group, 2007. -
(Taschen)
75 BECKS pau
3

BROŠTULIN
Rijeka (Osnovna škola Kostrena, 2007... . -). -
BROŠTULIN
Detaljno
5

ISTARSKI borac
Pula : Literarni klub ˝Istarski borac˝, 1953-1961.
05 IBOR
Detaljno
6

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
7

[S.l.] : Parlophone, 1989. -
785 MACCA flo
8

NARODNA krila, časpis
Beograd, 1947-1954. -
6 NAROD nar
Detaljno
9

Zagreb : Europapress holding ; Madrid : Mediasat Group, 2006. -
(Taschen)
75 NERET pet
10

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
11

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno