Pojam: 79 HERCE spo
1

Varaždin : Savez za fizičku kulturu općine Varaždin, 1981. -
(Uz obilježavanje 800.obljetnice prvog spominjenja imena Varaždina)
79 HERCE spo