2

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 306)
54 BABI gra
Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 306)
54 BABI gra
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 2)
54 BRIHT ele
5

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 2)
54 BRIHT ele
Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
7

Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
8

Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1949. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 41)
54 BUBAN to
11

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
13

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb:Nakladni zavod Hrvatske,1946.-
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 7-8)
54 GRDEN ato
17

Zagreb : Tisak Dionike tiskare : 1889. -
54 KIPA ser
Zagreb : Tisak Dionike tiskare : 1889. -
54 KIPA ser
Zagreb : kolska knjiga, 1950. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 66)
54 KUNC to
22

MITTHEILUNGEN aus dem Gebiete des Seewesens
Pola : Druck und Commisions-verlag von Carl Gerolds Sohn in Wien, 1873.... -
05 MITHE
Detaljno
25

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
Zagreb : kolska knjiga, 1951. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 60)
541.126 REHNI ovat
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1948. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 31)
54 RUI ar
30

Beograd : Dravna tamparija Kraljevine Jugoslavije, 1930. -
Z 549 TUAN spe