Pojam: 550.3
2

Zagreb ; Beograd : Ministarstvo elektroprivrede FNRJ, 1949. -
(izdanja asopisa Elektroprivreda ; publikacija br. 3))
550.3 BRETH o
3

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
4

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Tisak Dionike tiskare, 1894. -
550.3 KIPA pot
Zagreb : Tiskom Dionike tiskare, 1893. -
550.3 KIPA pot
Zagreb : Tiskom Dionike tiskare, 1891. -
550.3 KIPA pot
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 4)
550.34 MOKRO kak
13

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno