Pojam: 575.8
Zagreb : kolska knjiga, 1951. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 80)
575.8 ERLIH to
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1946. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva; sv. 17)
575.8 KAMAN to
Zagreb : kolska knjiga, 1951. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 81)
575.827 MATON ona
Beograd : Prosveta, 1947. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 9)
575 OPARI pos
5

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno