Pojam: 595.7
9

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga V.)
595.7 FABRE iz1
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1919. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 5.)
595.7 FABRE iz1
12

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1886. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 11)
595.7 KIPA kuk
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1886. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 11)
595.7 KIPA kuk
15

Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1887. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 12)
595.7 KIPA kuk
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1887. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 12)
595.7 KIPA kuk
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
18

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1890. -
(Societas historico-naturalis croatica)
595.7 KORLE pri
20

Zagreb : Tiskara i litografija C. Albrecht, 1915. -
595.7 LANGH pod
Zagreb : Tiskara i litografija C. Albrecht, 1915. -
595.7 LANGH pod