Pojam: 796(091)
NOGOMET
Bjelovar : Bjelovarski nogometni podsavez, 1955. (Bjelovar : Prosvjeta). -
796(091) NOGOM
SPOMEN-knjiga ˝Hrvatskoga Sokola˝ u Bjelovaru
Bjelovar : Tiskara F. Lipšić, 1925. -
796(091) SPOME