Pojam: 886.2-8
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Tekstovi i pregledi ; sv. 7)
886.2 SLA
7

Zagreb : Matica hrvatska [etc.], 1966. -
(Pet stoljeća hrvatske književnosti ; knj. 67)
886.2 ŠENOA.M pri
8

Babina Greda : vlast. nakl., 1997. ((Cerna : Pauk)). -
886.2-84 VERIĆ izv