Pojam: 908(497.5)
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merki, [S.a]. (Zagreb : Tisak Puke tiskare). -
908(497.5) BJELO
3

BJELOVARSKI list
Bjelovar : Informativni centar, 1949-1992. (Bjelovar : Prosvjeta). -
05 BJELO
14

OMNIBUS
Pola : Tiskara Laginja i dr., [1904]-1912. -
908(497.5) OMNIB omn
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, , 1940. -
(Hrvatska naselja ; knj. 1)
908(497.5):911.372 PAVI vuk
17

Varadin ; Beograd : NIRO Varadin ; IRO Vuk Karadi, 1984. -
908(497.5) RAKO var
18

UNIONE Nazionale
Parenzo, 1913-1914. -
908(497.5) UNION naz
22

VARADIN 77
Beograd : NGIP Borba, 1977. -
908 VAR77
23

VARADIN 800
Varadin : Skuptina opine Varadin-Odbor za proslavu 800-te godinjice grada, 1981. -
908 VARPOP
VARADIN i Hrvatsko zagorje
Beograd : Jugoslovensko profesorsko drutvo, 1936. -
908 VARA VAR
26

VINKOVCI [i
Vinkovci : Turistiko drutvo ; Zagreb : Turistkomerc, 1983. (Zagreb : Turistkomerc). -
(Biblioteka Male turistike monografije ; br. 53)
908 VINKO