Pojam: 634.8
Napredno
4

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
8

Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
17

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
PROVEDBENI tatut za obligatorno unitavanje trsne peronospore
Varadin, 1889. -
634.8 PROVE ta