Pojam: 821.133.1-31
1

Beograd : Jugoslavija, 1978. -
(Biblioteka Kentaur : Naučna fantastika)
840-311.9 KIRVA čov
2

Zagreb : Znanje, 2009. -
(Evergreen ; knj. 80)
821.133.1-3 DEFOR pla
3

Beograd : Rad, 1953. -
((Odabrana dela svetskih klasika))
840-31 IGO jad
4


1

IGO, Victor
Beograd : Rad, 1953. -
840-31 IGO j
5


2

IGO, Victor
Beograd : Rad, 1953. -
840-31 IGO j
7

Zagreb : Fokus komunikacije, 2014. -
840-3 LEMAI ale
8

Zagreb : Naklada Ljevak, 2013. -
(Biblioteka Graham Greene)
821.133.1-3 MUSSO dje
9

Zagreb : Vuković & Runjić, 2006. -
821.133.1-3 SHAN igr
10

Zagreb : Naklada OceanMore, 2003. ((Zagreb : Offset Krebeg)). -
821.133.1-31=163.42 SOUCY dje