Pojam: BABIĆ_ Stjepan
ZAVIAJNICI grada Vinkovaca
Vukovar : Dravni arhiv u Vukovaru, 2011. -
(Gradivo za povijest Vukovarsko-srijemske upanije ; knj. 3)
929(497.5 Vinkovci) ZAVI
3

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
4

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
5

POVIJESNI pregled, glasovi
Zagreb : Hrvatska akademija [etc.], 1991. -
(Djela Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ; knj. 63)
808.62 POVIJ
6

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno