Pojam: Kačić Petar
Napredno
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1918. (Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara). -
371(058) KRALJ izv
2

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno