Pojam: Ladanjski_ L
Napredno
3

Zagreb : Matica hrvatska, 1924. -
821.163.42-3 LADANJ izl
Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo Sv. Jeronima : Tiskara Narodne prosvjete, 1930. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 322)
7 SZABO umj
5

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
6

STALEKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
Detaljno