Pojam: POLIĆ_ Vladimir
2

ISTARSKI borac
Pula : Literarni klub Istarski borac, 1953-1961.
05 IBOR
Detaljno
3

LIJENIKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski lijeniki zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
4

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
6

SCIENTIA Podraviana
Koprivnica : Povijesno i geografsko drutvo, 1989 -.
908:94(05) SCIEN
Vol.1, br.1 (lipanj 1989)- .
Detaljno
7

Beograd : Jugoslavija, 1979. -
(Biblioteka Kentaur : Nauna fantastika)
850-3 VAKA smr