Pojam: 1917
Napredno
ALMANACH fuer die k. und k. Kriegsmarine
Pola ; Wien : In Kommision bei Gerold & Komp., ([1917] ; Laibach : Kleinmayr & Bamberg). -
359(359(436-89) ALMAN 1917
Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
5

Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
6

Zagreb : Naklada Hrv. prirodoslovnog durtva, 1917. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 3)
839.8 EWALD dvo
Zagreb : Naklada Hrv. prirodoslovnog drutva, 1917. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 3)
839.8 EWALD dvo
GERLING, Reinhold
Oranienburg bei Berlin : Orania Verlag, 1917. -
3 GERLI maae
9

HRVATSKI list
Pula : Josip Krmpoti, 1915-1917. -
05 HRVAL
Zagreb : JAZU, 1917. -
(Djela JAZU ; knj.28 )
821.163.42(091) JAG
12

Zagreb : Naklada Kr. zem. vlade, Odjela ua pravosudje, 1917. -
347 KUGLE tum
Zagreb : Nakl. hrvatskog prirodoslovnog drutva, 1917. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knj. 1)
59 MAETE iv
14

MANUAL of the Marconi Institute
New York ; Cleveland ; Los Angeles, Marconi Institute, 1917. -
621.39 MARCO man
15

Zagreb : Hrvatski tamparski zavod, 1917. -
821.163.42-2 MARKO kar
PRIRODOSLOVNA istraivanja Hrvatske
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1917. -
(Izdanja Jugoslavenske akademije razreda matematiko-prirodoslovnoga razreda ; svezak 9-10)
57 PRIRO ist
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1917. -
(Popularna biblioteka Hrvatskoga prirodoslovnoga drutva ; knjiga 2)
598.65 SETON arn
STARE hrvatske apokrifne prie i legende
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weiss-a, 1917. -
821.163.42-8 STARE
Zagreb : Tisak Nadbiskupske tiskare, 1917. -
92 VANIN nik
92 PLA V
U Bjelovaru : Tisak i naklada Lav. Weissa-a, 1917. -
821.162.3-3 ZEYER dar