Napredno
Varadin : Stifler, 1927. -
061 TOMIS sjs
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1925. -
061 TOMIS sis
061 TOMI RA
Varadin : Stifler, 1926. -
061 TOMIS ssm
061 TOMI RA
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Stjep. pl. Platzera, 1903. -
061 VILA izv
VILA-hrvatsko pjevako drutvo
Varadin : Stifler, 1920. -
061 VIL P
VJENAC-hrvatsko radniko pjevako drutvo
Varadin : Tiskara Platzerova, 1888. -
061 VIJENA pra
19

110 godina
Varadin : HEP Distribucija, DP Elektra Varadin ; HEP Proizvodnja, Pogon HE Varadin, 2005. (Varadin : Varteks, Tiskara). -
621.311 STODESET
BILOKALNIK 1960-2000
Koprivnica : Bilokalnik, 2000. -
67/68:331:061 BILOK
24

BILTEN HMB
Zagreb : Dravni hidrometeoroloki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
BLAGAJNA za podporu bolestnikah okruja upanije varadinske
Varadin : Knjigotiskara J.B. Stiflera, 1905. -
061 BLA P 1905.
061 BLA P 1905.
Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN
29

Zagreb : Tiskarski zavod Narodnih novinah (1888). -
(Societas historico-naturalis croatica)
061 BRUSIN