Napredno
4

AUTOMATIZACIJA
Zagreb : Informator, 1988. -
(Ciklus Informatika biblioteka.IBI 11)
007 AUTOM
8

BILTEN HMB
Zagreb : Dravni hidrometeoroloki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
9

Zagreb : Naklada Hrvatskog prirodoslovnog drutva, 1920. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knj. 3)
51 BOREL SLU
Zagreb : Naklada Hrvatskog prirodoslovnog drutva, 1920. -
(Odabrana djela iz prirodoslovlja ; knj. 3)
51 BOREL SLU
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1984. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
551.44 BOI kro
13


(Pretiskano iz programa C. K. velike realke u Spljetu kolske godine 1911-12)
551.44 BUJAS pi

(Pretiskano iz programa C. K. velike realke u Spljetu kolske godine 1911-12)
551.44 BUJAS pi
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 3)
51 BUTOR u
16

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 3)
51 BUTOR u
Varadin : TIVA tiskara : Fakultet organizacije i informatike, 2005. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
51 DIVJA dis
Varadin : TIVA - Tiskara Varadin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. -
51 DIV F
Varadin : Tiva Tiskara Varadin ; Fakultet organizacije i informatike, 2004. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
51:007>(075.8) DIVJA mat
Varadin : TIVA - Tiskara Varadin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. -
51 DIVJ Z
22

DJECA u Europi
Zagreb : Puko otvoreno uilite Korak po korak, 2009-. -
37 DJECA dje
izlaenje: , Polugodinje, , Zadnji opis prema god.5,br.10(2013)
Detaljno
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 19)
551.5 DZERZD zra
27

Zagreb : Mozaik knjiga, 1997. (([s. l. : s. n.])). -
(Mala riznica znanja)
551.5(02.062) EDEN, vri
28

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno
ELEMENTA matheseos purae
Budae : Typis Regiae Universitatis, 1793. -
09 ELE