Napredno
3

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 306)
54 BABI gra
Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo sv. Jeronima, 1929. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 306)
54 BABI gra
6

BISHOP, Edward Barry
Zagreb : Alfa, 1976. -
(Velike bitke ; 2)
940.53/.54 BISHO zra
7

Zagreb : Alfa, 1976. -
(Vojskovoe 2. svjetskog rata ; knj. 1)
92 BLUME eis
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 2)
54 BRIHT ele
9

Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1946. -
(Knjinica Prirode Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 2)
54 BRIHT ele
10

Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
Zagreb : Matica hrvatska, 1929. -
54 BUBAN iz
Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
13

Zagreb : Matica hrvatska, 1917. -
54 BUBAN sli
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1949. -
(Mala nauna knjinica Hrvatskog prirodoslovnog drutva ; sv. 41)
54 BUBAN to
Beograd : Prosveta, [s. a.]. -
940.53/.54 CHURC dru
25

New Delhi : Random house, 2009
821.111(540) DESAI, zig
26

Zagreb : Algoritam, 2007. -
(Andrea Zlatar vam predstavlja)
821.111-3 DESAI hal
DOM narodnog zdravlja u Varadinu. Zdravstveno-tehniki laboratorij
Zagreb : Tis. Gaj Lj. Filipani, 1942. -
613 DOMZDR zdr
613 DOM Z
29

New York : Greenberg Publishers, 1943. -
654 DRYER, rad
30

ELEKTROTEHNIAR
Zagreb : Tehnika knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIAR
Detaljno