Napredno
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, 1911. -
59 BABI pog
11

New York : Dover Publications, 1993. -
686 BANIS the
14

BILTEN HMB
Zagreb : Dravni hidrometeoroloki zavod Republike Hrvatske, 1987-. -
551.5 BILTE bil
Detaljno
17

BOICA Alojzija od Svetog Lica,, redovnica
Zagreb, KIZ - Hrvatska karmelska provincija sv. oca Josipa, 2010. -
(Niz Duhovne meditacije ; knj. 26)
355.45(497.5) BOIC hva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1984. -
(Mala znanstvena knjinica Hrvatskoga prirodoslovnog drutva)
551.44 BOI kro
19

Zagreb ; Beograd : Ministarstvo elektroprivrede FNRJ, 1949. -
(izdanja asopisa Elektroprivreda ; publikacija br. 3))
550.3 BRETH o

(Pretiskano iz programa C. K. velike realke u Spljetu kolske godine 1911-12)
551.44 BUJAS pi
21


(Pretiskano iz programa C. K. velike realke u Spljetu kolske godine 1911-12)
551.44 BUJAS pi