Pojam: 634
8

GLASNIK hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrvatsko prirodoslovno drutvo, 1886.... -
05 GLASNIK HPD
Detaljno
Zagreb : Trokom i nakladom Kr. Dalm. Hrv. Slav zemaljske vlade, 1888. -
634.8.03 HRI nap
Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
12

Varadin : Tisak Josipa pl. Platzera sina, 1890. -
634.8 JURIN per
16

Zagreb : Drutvo Sv. Jeronima, 1884. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; knj. 52)
634 KURAL vo
Zagreb : Drutvo Sv. Jeronima, 1884. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; knj. 52)
634 KURAL vo
25

PRIRODA popularni asopis hrvatskog prirodoslovnog drutva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Drutvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
PROVEDBENI tatut za obligatorno unitavanje trsne peronospore
Varadin, 1889. -
634.8 PROVE ta
Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1905. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 142.)
634 RADI vo
28

Zagreb : Drutvo Svetojeronimsko, 1905. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim ; 142.)
634 RADI vo
30

Zagreb : Poljoprivredni nakladni zavod, 1952. -
634 TURKO amp