Napredno
7

Varadin : Izd. Prosvjetnog vijea opine Varadin, 1957. -
949.75 ANROI VAR
8

ANTI, Ratomir
Beograd : Elit-Medica - Medicinska knjiga, 2005. -
614.1 ANTI pro
9

Zagreb : Europapress holding ; Madrid : Mediasat group, 2007. -
(Taschen, 27)
75 ARNOL hen
Zagreb : Naklada Kr.hrv.-slav.-dalm. zemaljske vlade, 1888. -
16 ARNOL log
Z16 ARN L
17

Zagreb : Europapress holding ; Madrid : Mediasat group, 2007. -
(Taschen)
75 BECKS pau
21

BERLIN bilder von damals
Berlin : Verlag Bernd Ehrig, 1981. -
72 BERLIBVD
23

BIBLIJA u umjetnosti
Ljubljana [etc.] : Mladinska knjiga, 1990. -
75 BIBUU
29

Zagreb: Europapress holding, 2006.-
(Taschen)
75 BOSIN hie
30

BOTTICELLI
Zagreb : Mozaik knjiga, 1996. -
75:929 SWING bot