Pojam: 811.163.42
2

Zagreb : Novi Liber : Europapressholding, 2007. -
811.163.42(038) ANI, rje
3

Zagreb : Novi Liber : Europapress holding, 2007. -
811.163.42373.45(038) ANI, rje
[Zagreb : s. n.], 1854. (u Zagrebu : Lj. Gaj). -
811.163.423619 BABUK ili
5

HRAE
Drenovci : Opinska narodna knjinica Drenovci, 1996-. -
886.2 HRAE
Detaljno
Wien : Comissionverlag, von Carl Gerolds Sohn, 1871. -
811.163.1 JAG L
9

Zagreb : Naklada Ljevak, 2005. ((Sveti Ivan Zelina : Tiskara Zelina)). -
(Horvatskij jazykovoj suvenir = Biblioteka Hrvatski jezini suvenir)
811.163.42(035)=161.1 JURI hor