U Zagrebu : Tisak Kr. zemaljske tiskare, 1913. -
(Knjievna izdanja drutva hrvatskih srednj. profesora ; knj. 4)
09:886.2-91 ANDRI iza
BAN Frankopan pred
Varadin : Tis. i nakl. J. B. Stiflera, [s.a.]. -
886.2 BAN fra
13

Zagreb : Narodna knjinica, 1926.. -
886.2.09 BARAC aug
15

Zagreb : vlast. naklada, 1905.-
821.163.42-3 BARU za
16

Zagreb : Hrv.izdavaki bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci ; Knj. 14)
886.2 BEGO niz
Vinkovci : Gradska knjinica i itaonica Vinkovci, 2007. -
886.2.09821.163.42.09 BILI ste
18

Zagreb : Hrvatsko knjievno drutvo Sv. Jeronima, 1926. -
(Knjinica dobrih romana ; kolo 3, knj. 12 ; Jeronimska knjiznica ; knj. 244)
886.2 BINIKI iva
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
Zagreb : BINOZA, 1939. -
(Hrvatski moderni pisci ; kolo 3, knj. 6)
886.2(091) BRE T
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske knjievnosti)
821.163.42(091) BRO BUAR pov
Zagreb : Seljaka sloga, 1951. -
(Domai i strani pisci ; 2)
886.2-91 UBEL hrv
30

UBELI, Tvrtko
Zagreb : Seljaka sloga, 1951. -
(Domai i strani pisci ; 2)
886.2-91 UBEL hrv