Pojam: 886.2-2
Napredno
Zagreb : Drutvo sv. Jeronima, 1872. -
(Puka knjinica izdavana drutvom svetojeronimskim : 9)
886.2-2 KODYM mla
Zagreb : Naklada Drutva hrvatskih knjievnika, 1912. -
(Savremeni hrvatski pisci ; 22)
886.2 LUNA ili
7

Zagreb : Hrvatski tamparski zavod, 1917. -
821.163.42-2 MARKO kar
VESELJKOVI Tulipanski, Ljutovid
Varadin : Trokom hrv. pjev. drutva Vile, 1890. -
886.2 VES U