Pojam: 908(497.5)
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merki, [S.a]. (Zagreb : Tisak Puke tiskare). -
908(497.5) BJELO
5

BJELOVARSKI list
Bjelovar : Informativni centar, 1949-1992. (Bjelovar : Prosvjeta). -
05 BJELO
Zagreb : Izd. Hrvatskoga izd. bibliografskog zavoda, 1942. -
(Hrvatska u rijei i slici ; sv. 1)
914.975 DUGA vel
914.975 DUG V
17

OMNIBUS
Pola : Tiskara Laginja i dr., [1904]-1912. -
908(497.5) OMNIB omn
Zagreb : Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, , 1940. -
(Hrvatska naselja ; knj. 1)
908(497.5):911.372 PAVI vuk
20

Varadin ; Beograd : NIRO Varadin ; IRO Vuk Karadi, 1984. -
908(497.5) RAKO var
21

UNIONE Nazionale
Parenzo, 1913-1914. -
908(497.5) UNION naz
25

VARADIN 77
Beograd : NGIP Borba, 1977. -
908 VAR77
26

VARADIN 800
Varadin : Skuptina opine Varadin-Odbor za proslavu 800-te godinjice grada, 1981. -
908 VARPOP
VARADIN i Hrvatsko zagorje
Beograd : Jugoslovensko profesorsko drutvo, 1936. -
908 VARA VAR
29