PDF dokument PRINOVE - SVE U 2011
0 OPĆENITO
004 RAČUNALSTVO
7

Zagreb : Miš, 2004. -
(Mala informatička biblioteka)
004 MANCE exc
SVEUČILIŠNI računski centar
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu - Elektrotehnički fakultet, 1970. -
04 SVEUČ pre
SVEUČILIŠNI računski centar
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu-Elektrotehnički fakultet, 1971. -
04 SVEUČ rač
TEHNIČKE i ekonomske osnove
Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, 1972. -
04 TEHNI osn
05 PERIODIČNA IZDANJA OPĆ.SADRŽAJ
12

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno
1 FILOZOFIJA. PSIHOLOGIJA
17 ETIKA. MORAL. PRAKTIČNA FILOZOFIJA
Osijek ; Zagreb : komisionalna naklada Kr. sveuč. Knjižara Fr. Župana, Knjižare L. Hartmana (Stj. Kugli), 1916. -
17.032.4(043.3) ROTKV pri
5 PRIRODNE ZNANOSTI
504 ZNANOST O OKOLIŠU
6
621.3
16

ELEKTROTEHNIČAR
Zagreb : Tehnička knjiga, 1948
05 ELEKTROTEHNIČAR
Detaljno
9 ARHEOLOGIJA. GEOGRAFIJA. BIOGRAFIJE. POVIJEST
908 REGIONALNE MONOGRAFIJE
Zagreb : JAZU, 1940. -
(Hrvatski kulturni spomenici ; 1)
908 SENJ