B C F I J K L M O P R S T V W Y Z
Novi naslovi: Listopad 2011.
Napredno
2

10/2011
STENJEVEC dravna bolnica
Zagreb : Drutvo za socijalnu pomo duevnim bolesnicima u Stenjevcu, 1933. -
95 STENJE spo
10/2011
Zagreb : JAZU, 1940. -
(Hrvatski kulturni spomenici ; 1)
908 SENJ
10/2011
Zagreb : Matica hrvatska, 1896. -
(Slike iz svjetske knjievnosti ; 4)
840(091) ADAMO fra
10/2011
Zagreb : Matica hrvatska, 1889. -
821.163.42 SUND I
10/2011
Zagreb : Tiskom Lav. Hartmana i drube, 1878. -
886.2-1 BOGOV sli
10/2011
Zagreb Naklada Matice hrvatske, 1878. -
(Pouna knjinica Matice hrvatske ; knj. 2)
Z 55 KIPA sli
10/2011
Zagreb : Naklada Drutva hrvatskih knjievnika, 1912. -
(Savremeni hrvatski pisci ; 22)
886.2 LUNA ili
10/2011
Zagreb : Izd. Vjesnika, 1945. -
821.163.42-3 DONE bez
10/2011
Zagreb : Umjetniko nakladni zavod Josip aklovi, 1924. -
(Moja domovina ; knjiga 1)
09 ENOA moj
10/2011
SVEUILINI raunski centar
Zagreb : Sveuilite u Zagrebu - Elektrotehniki fakultet, 1970. -
04 SVEU pre
10/2011
SVEUILINI raunski centar
Zagreb : Sveuilite u Zagrebu-Elektrotehniki fakultet, 1971. -
04 SVEU ra
10/2011
TEHNIKE i ekonomske osnove
Zagreb : Sveuilite u Zagrebu, 1972. -
04 TEHNI osn
10/2011
U Zagrebu : Matica hrvatska, 1910. -
(Crtice iz hrvatske knjievnosti)
821.163.42(091) BRO BUAR pov
10/2011
RADOVI Zavoda za znastveni rad Varadin
Zagreb; ; Varadin : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varadinu, 2009. -
(Radovi Zavoda za znanstveni rad Varadin ; 20)
08 RAD.ZZ.V(20)
10/2011
Zagreb : Hrvatski pedagoko-knjievni zbor, 1911.-
(Knjinica za uitelje ; knj. 49)
1 HOEFF fil
10/2011
Zagreb : Matica hrvatska, 1881. -
(Zabavna knjinica Matice hrvatske ; 54-55)
886.2 MILER cvi
10/2011
U Zagrebu : Trokom i brzotiskom Antuna Jakia, 1862. -
886.2-2 SUBOT zvo
10/2011
28

Washington, D.C. : Shoemaker & Hoard ; [Berkeley, Calif.] : Distributed by Publishers Group West, [2003], c1985. -
820 LAMOT joe
10/2011
29

10/2011
30

WALDEYEROVA anatomija
Zagreb : Golden marketing - Tehnika knjiga, 2009. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu)(Udbenici Sveuilita u Osijeku)(Udbenici Sveuilita u Rijeci)
61 WALDE wal
10/2011