A D Đ E F G I M N O P Q S U Z
Novi naslovi: Listopad 2014.
Napredno
Varaždin : TIVA-Tiskara : Fakultet organizacije i informatike, 2004. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
65.01 ŽUG O
10/2014
Zagreb : Mate ; Zagrebačka škola ekonomije i managementa, 2009. -
(Biblioteka Gospodarska misao)
65 ROB O
10/2014
Varaždin : Tiva Tiskara : Zavod za znanstveni rad HAZU : Fakultet organizacije i informatike, 2011. -
(Udžbenici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin)
658 DVO E
10/2014
Varaždin : TIVA : Fakultet organizacije i informatike, 2009. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
336.71 KLA F
10/2014
Varaždin : Tiva Tiskara Varaždin ; Fakultet organizacije i informatike, 2004. -
(Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
51:007>(075.8) DIVJA mat
10/2014
10/2014
Varaždin : TIVA-Tiskara Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2007. -
(Udžbenici Fakulteta organizacije i informatike Varaždin)
65 DVO P
10/2014
STRATEŠKI menadžment
Zagreb : Sinergija, 2005. -
005.2 STRA
10/2014
Varaždin : Fakultet organizacije i informatike, 2011. -
004 RABUZ uvo
10/2014
11

STALEŠKI Glasnik
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1914-1915 i 1921-1934. -
61 STALE
10/2014
12

[s.l.] : Adria Art Artist 21, 2004. -
DVD791 KAWAL quo
10/2014
14

IVAN Padovec
Varaždin : Turistička zajednica grada Varaždina, 1998. -
061.4 IVANP
10/2014