Č D G I L M N O P S Š T U Z
Novi naslovi: Lipanj 2015.
Napredno
Zagreb : Društvo hrvatskih književnika, 1913. (Zagreb : Dionička tiskara)
(Savremeni hrvatski pisci ; knj. 27)
886.2 LIV L
06/2015
2

LJEKOVITO BILJE
Zagreb : 24 sata [prilog], travanj 2012.
[prilog novina 24sata; knj 1, 2]
615-08(035) LJE a-ž
06/2015
3

Vuletić-Saćer, Ljubica
Zagreb : Zavod za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma ˝Vuk Vrhovac˝, 1993. (Zagreb : Tiskara i knjigovežnica Jordanovac). -
613.2:616.379-008.64 VULET upu
06/2015
Zagreb : Naklada Matice hrvatske, 1894. -
886.2 BOGO.M P 1,3
06/2015
Zagreb : Tisak pučke tiskare (Demetrović i dr.), 1909. -
886.2 DAN P
06/2015
Zagreb : Knjižara Dioničke tiskare, 1890. -
886.2 GJA MA
06/2015
Zagreb : Matica hrvatska, 1892. -
(Zabavna knjižnica Matice hrvatske ; sv. 150-153)
886.2 GJA O
06/2015
Zagreb : Troškom i nakl. pisateljem, 1884. -
886.2 ILI N
06/2015
Zagreb : Tis. C. Albrechta, 1901. -
886.2 ILI Z
06/2015
Zagreb : Tisak Dioničke tiskare, 1892. -
886.2 ILI Š
06/2015
Zagreb : Tiskara Merkur, 1919. -
886.2 HER L
06/2015
Zagreb : Troškom i nakladom spisateljevom, 1876. -
886.2 ILI I
06/2015
Zagreb : Izdanje hrvatskog izdavalačkog bibliografskog zavoda, 1944. -
(Tekstovi i pregledi ; sv. 7)
886.2 SLA
06/2015
VESELJKOVIĆ Tulipanski, Ljutovid
Varaždin : Troškom hrv. pjev. družtva ˝Vile˝, 1890. -
886.2 VES U
06/2015
Zagreb : Tiskom Dragutina Albrechta, 1874. -
886.2 KUK.I POV
06/2015
Zagreb : Izd. Hrvatske književna nakl., 1940. -
886.2 LAD Č
06/2015
Zagreb : Hrvatski izdavački bibliografski zavod, 1944. -
(Suvremeni hrvatski pisci : knj. 23)
886.2 MILK PO
06/2015