A B Č D F G H I J K L M N O P S T
Novi naslovi: Travanj 2017.
Napredno
Bjelovar : Tisak i naklada knjigotiskare F. Lipšić, 1935. -
821.163.42-3 SUDAR san
04/2017
HRVATSKO građansko streljačko društvo (Bjelovar)
Bjelovar : Tisak Lav. Weissa, [1913]. -
796 HRVAT pos
04/2017
Bjelovar : Tiskara Lavoslava Weissa, 1914. -
371 TESLI pol
04/2017
PJESMARICA crkvenih nabožnih pjesama
Bjelovar : Tisak i naklada J. Fleischmanna, 1891. -
2 PJESM
04/2017
10

04/2017
11

JINX
Zagreb : Dallas Records, 2007. -
784.72 JINX naz
04/2017
12

Muenchen ; BMG Ariola , 1991. -
78 TRUCK sta
04/2017
04/2017
BJELOVAR
Zagreb : Naklada Emil Merkić, [S.a]. (Zagreb : Tisak Pučke tiskare). -
908(497.5) BJELO
04/2017
Belovar : Tisak i naklada J. Fleischmann-a, 1899. -
37.03 KOŠĆE nek
04/2017
Bjelovar : Tisak i naklada Knjigitiskare F. Lipšić, 1934. -
821.163.42-3 KOVAČ nav
04/2017
U Bjelovaru : Komisionalna naklada Lav. Weiss-a, 1918. -
821.163.42-2 JURKA dvi
04/2017
U Bjelovaru : Tisak i naklada Lav. Weissa-a, 1917. -
821.162.3-3 ZEYER dar
04/2017
Bjelovar : Tisak i naklada Lav. Weissa, 1918. -
886.2-3 KRAMB čet
04/2017
Bjelovar : vlast.nakl., 1910. (Bjelovar : Knjigotiskara Adolfa Kolesara). -
37(091) TESLI sav
04/2017
Bjelovar : Tisak Lav. Weisa, 1907. -
821.163.42-3 LEPUŠ čem
04/2017
Bjelovar : Tisak i naklada Adolfa Kolesara, 1901. -
1 PLATO apo
04/2017
Bjelovar : Tisak Lav. Weiss-a, 1904. -
613.8 GUNDR alk
04/2017
29

DIJETE, škola, obitelj
Zagreb : Pučko otvoreno učilište Korak po korak [etc.], 1999-2012. -
372.3 DIJET dis
izlaženje: , Tromjesečno, , Opis prema 2009,br.57 ; zadnji opis prema 2013,br.
04/2017
Bjelovar : Tiskara Lav. Weissa, 1906. -
821.163.42 JANKA jut
04/2017