Pojam: Braj_a_ Pavao
Varaždin : Medicinski centar Varažfin, 1988. - (Varaždin : ˝Varteks˝)
(Mala biblioteka varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv.3)
WM428 BRAJŠpsi 1988
6

LIJEČNIČKI VJESNIK
Zagreb : Hrvatski liječnički zbor, 1877-. -
61 LIJV
Detaljno
Varaždin : Opća bolnica, Medicinski centar Varaždin, Radna jedinica za sveobuhvatnu psihijatrijsku zaštitu, 1988. - (Varaždin : ˝Varteks˝ RO Tiskara Varaždin)
(Mala biblioteka varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv.4)
WM274 PAPIĆlij 1988
SIMPOZIJ Varaždinski
Varaždin : Opća bolnica Medicinski centar Varaždin, 1987. - (Varaždin : Novinsko izdavačka i štamparska radna organizacija)
(Mala biblioteka varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv. 2)
WM SIMPO 1987
ŠTO je to
Varaždin : Radna jedinica za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti OOUR-a Opća bolnica Medicinski centar Varaždin, 1984. - (Varaždin : Novinsko izdavačka i štamparska radna organizacija Varaždin
(Mala biblioteka Varaždinske sveobuhvatne psihijatrijske zaštite u zajednici ; sv. 1)
WM28 ŠTO 1984