Pojam: SEVDI__ Milenko
SEVDIĆ, Milenko
Zagreb : Nakladni zavod Hrvatske, 1950. -
(Mala naučna knjižnica Hrvatskog prirodoslovnog društva ; sv. 49)
51 SEVDI zag1
Zagreb : [Hrvatsko prirodoslovno društvo], 1948. -
(Prirodoslovna djela Hrvatskog prirodoslovnog društva)
51 PEREL zan
4

PRIRODA popularni časopis hrvatskog prirodoslovnog društva
Zagreb : Hrv. Prirodoslovno Društvo, 1911. -
Priroda
Detaljno