Pojam: 2011
Napredno
1

FABIJANI, Jasna
Rijeka, Naklada Uliks, 2011. -
616(038) FABIJ med
2

KATALOG dijagnostikih
Zagreb : KBC : Kliniki zavod za laboratorijsku dijagnostiku Medicinskog fakulteta : Medicinska naklada, 2011. (akovec : Zrinski). -
(Biblioteka Prirunici)
QY25 KATAL 2011
3

Zagreb : Medicinska naklada, 2011. -
(Udbenici Sveuilita u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis)
616 LIPOZ ale
4

Zagreb : Medicinska naklada, 2011. (akovec : Zrinski). -
(Biblioteka Sveuilini udbenici / Medicinska naklada)
616-083 METR hit
Link
ZBIRKA POINT - digitalizirana graa
Link
Nova usluga Metelwin digitalne knjinice Prodajte, zamijenite ili poklonite knjigu koja vam ne treba.
Link
NOVI ASOPIS
Obraeno godite 1937. asopisa JADRANSKA STRAA koji je od 1912-1941. vrio popularizaciju turizma na Jadranu. Ima i jako puno priloga vezanih uz ratnu mornaricu te niz knjievnih priloga, posebno novela i poezije, sve vezano uz more i pomorce.

Link
ELEKTROTEHNIKA ZBIRKA - digitalizirane knjige i asopisi.