Pojam: 371(058)
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1931. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1933. (Bjelovar : Knjigotiskara Filip Lipi). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1932. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipi ). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1935. (Bjelovar : Tisak Filip Lipi ). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1936. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1937. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1938. (Bjelovar : Tiskara Stj. kalec (prije Kolesar). -
371(058) DRAV izv
DRAVNA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Dravna realna gimnazija, 1939. (Bjelovar : Knjigotiskara i knjigoveznica F. Lipi). -
371(058) DRAV izv
GIMNAZIJA (Bjelovar)
Bjelovar : Gimnazija, 1947. (Bjelovar : Okruna tamparija Bjelovar). -
371(058) GIMNA izv
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1915. (Bjelovar : Tisak Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1918. (Zagreb : Kraljevska zemaljska tiskara). -
371(058) KRALJ izv
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1919. (Bjelovar : A. Kolesar kom. drutvo). -
371(058) KRALJ izv
KRALJEVSKA realna gimnazija (Bjelovar)
Bjelovar : Kraljevska realna gimnazija, 1914. (Bjelovar : Tiskara Lav. Weissa). -
371(058) KRALJ izv